Ailein Duinn Harmonica tabs

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ailein Duinn (Dark Alan)

Gura mise tha fo e/islean,
Moch ‘s a’ mhadainn is mi ‘g e/irigh,
O hi shiubhlainn leat,
Hi ri bho ho are you bhi,
Hi ri bho ho rionn o ho,
Ailein duinn, o hi shiubhlainn leat.

Ma ‘s e cluasag dhut a’ ghainneamh,
Ma ‘s e leabaidh dhut an fheamainn,
O hi shiubhlainn leat,
Hi ri bho ho are you bhi,
Hi ri bho ho rionn o ho,
Ailein duinn, o hi shiubhlainn leat.

Ma ‘s e ‘n t-iasg do choinnlean geala,
Ma ‘s e na roin do luchd-faire,
O hi shiubhlainn leat,
Hi ri bho ho are you bhi,
Hi ri bho ho rionn o ho,
Ailein duinn, o hi shiubhlainn leat.

Dh’olainn deoch ge boil le cach e,
De dh’fhuil do choim ‘s tu ‘n de/idh do bhathadh,
O hi shiubhlainn leat,
Hi ri bho ho are you bhi,
Hi ri bho ho rionn o ho,
Ailein duinn, o hi shiubhlainn leat.

Added by

harmonica

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *